Homeland

Homeland start als half maart  in Nederland de intelligente lockdown wordt afgekondigd.  Daarmee wordt mijn wereld net zo groot als het huis waarin ik woon. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor 17 miljoen landgenoten.

Die nieuwe wereld heb ik voor mezelf Homeland genoemd en dat is tevens de titel van een aantal tekeningen die ik in die periode van ‘ gevangenschap’ gemaakt heb. Het zijn werken die geïnspireerd zijn op de natuur en gemaakt met inkt op papier. De geniale eenvoud van de natuur om ons heen blijft inspireren. Om die eenvoud te benadrukken heb ik gekozen voor zwart/wit.

De natuur wil ons een verhaal vertellen, maar we zijn zo ver weg van onze eigen essentie komen te staan dat het voor ons onmogelijk is geworden om dat te horen. Mijn achternaam is Van den Boom en daarmee onlosmakelijk verbonden met de natuur en bomen in het bijzonder. Naast landschappen, ben ik ook gestart met het maken van dorps- en stadsgezichten van plaatsen die een speciale betekenis voor mij hebben.

Beeld en woord vormen samen het verhaal. De werken hebben een boodschap om de wereld vreedzamer, duurzamer en eerlijker te maken. Het zijn daarmee vaak statements die soms ook politiek geladen zijn. De kijker kan de boodschap negeren of er iets mee doen. Lees hier het verhaal in de Gooi- en Eemlander

Vier bomen in zwart wit in surrealistisch landschap

Ooit werden de dagen gevuld door zuivere lucht. We ademden positiviteit in en geluk uit. Maar zoals ieder

mens diep van binnen weet, is de mensheid niet bestand tegen geluk dat in je zit. Je wilt geen rijkdom aan

de binnenkant, je wilt rijkdom aan de buitenkant. En omdat steeds meer mensen dat wilden ging het met

de wereld langzaam maar zeker mis. De natuur moest wijken voor de hebzucht van mensen. Op een dag

kwam de aarde dan ook in opstand. Gelukkig werden steeds meer mensen op het laatste moment wakker.

Maar alleen de rijkste mensen die innerlijk arm waren, bleven vasthouden aan hun bezit, gesteund door

politici die leven voor macht en aanzien. Toch komt er ooit een dag dat de mensheid tot inkeer komt en die

dag is ergens een stip op dit blad. Homeland 2020.

Fantasie landschap in zwart wit

Ik wil leven in een vreedzame wereld, laten we die samen creëren.

Homeland zwart wit tekening landschap 3 bomen

We zijn geen deel van de natuur, de natuur is een deel van ons. Homeland 2020.

Homeland landschap in zwart wit

Als we ons realiseren dat we de natuur nodig hebben om onszelf niet te verliezen in wie we zelf zijn. Als we

inzien dat bomen, bijen, gras, mieren en vissen evenveel recht hebben om hier te zijn als wij, dan zullen

we ruimte moeten maken, dan zullen we moeten accepteren dat we onderdeel zijn van het leven om ons

heen. Als mensheid zouden we eigenlijk genoegen moeten nemen met minder, moeten beseffen dat het

een eer is dat we hier mogen zijn. Homeland 2020.

Homeland tekening zwart wit bomen landschap

Rode en gele bladeren aan de bomen, het gras nog mals, maar ook vol mos.

Vogels horen de winter komen, paddenstoelen vormen een bos

Struiken tussen zomer en winter in, de zon verliest elke dag aan kracht

Is dit het eind of is dit een nieuw begin, de herfst bekent kleur, toont haar pracht

Regendruppels spatten uiteen op het raam, de wind speelt met de pannen op het dak

Hoog aan de hemel zie ik een ster staan, het vuur in de haard stelt me op mijn gemak

Het is iedere keer een eind zonder begin, geeft dat misschien het leven zin

Homeland stadsgezicht Domburg zwart wit

Als in Domburg de meeuwen krijsen van plezier en de zon verdwijnt in je glas,

dan hoor je in de bubbels van de champagne de vissen lachen.

Homeland HIlversum dorpsgezicht

Waar beeld en geluid in elkaar opgaan en mensen in vervoering brengen, waar

jong en oud samenleven in het groen onder een zon die verder reikt dan de Vitus

en waar de heide een zee van liefde is die het dorp omringt.

Homeland Amsterdam stadsgezicht inkt op papier

De zon glinstert in straten die grachten,

hoog in de lucht wekken meeuwen de stad

en op de Dam slenteren duiven als toeristen rond.

Welkom in Amsterdam.

tekening van galerie noorderlicht domburg

De Schepper heeft van ons allemaal scheppers gemaakt van ons eigen leven en sommigen van ons hebben daar de kunst van het leven van gemaakt. Galerie Het Noorderlicht Domburg. Homeland 2020