Homeland

Half maart start in Nederland de intelligente lockdown en daarmee wordt mijn wereld net zo groot als het huis waarin ik woon. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor 17 miljoen landgenoten.

Die nieuwe wereld heb ik voor mezelf Homeland genoemd en dat is tevens de titel van een aantal tekeningen die ik in die periode van ‘ gevangenschap’ gemaakt heb. Het zijn werken die geïnspireerd zijn op de natuur en gemaakt met  inkt op papier. De geniale eenvoud van de natuur om ons heen blijft inspireren. Om die eenvoud te benadrukken heb ik gekozen voor zwart wit.

De natuur wil ons een verhaal vertellen, maar we zijn zo ver weg van onze eigen essentie komen te staan dat het voor ons onmogelijk is geworden om dat te horen. Mijn achternaam is Van den Boom en daarmee onlosmakelijk verbonden met de natuur en bomen in het bijzonder.

Beeld en woord vormen samen het verhaal. De werken hebben een boodschap om de wereld vreedzamer, duurzamer en eerlijker te maken. Het zijn daarmee vaak statements die soms ook politiek geladen zijn. De kijker kan de boodschap negeren of er iets mee doen.

Homeland I pentekening van bomen in abstract landschap

Ooit werden de dagen gevuld door zuivere lucht. We ademden positiviteit in en geluk uit. Maar zoals ieder mens diep van binnen weet, is de mensheid niet bestand tegen geluk dat in je zit. Je wilt geen rijkdom aan de binnenkant, je wilt rijkdom aan de buitenkant. En omdat steeds meer mensen dat wilden ging het met de wereld langzaam maar zeker mis. De natuur moest wijken voor de hebzucht van mensen. Op een dag kwam de aarde dan ook in opstand. Gelukkig werden steeds meer mensen op het laatste moment wakker. Maar alleen de rijkste mensen die innerlijk arm waren, bleven vasthouden aan hun bezit, gesteund door politici die leven voor macht en aanzien. Toch komt er ooit een dag dat de mensheid tot inkeer komt en die dag is ergens een stip op dit blad. Homeland I.

zwart/wit pentekening van twee bomen in een abstract landschap

Het verhaal dat ik je wil vertellen begint diep in de aarde. Het gaat over betekenis en dieper gelegen gevoelens. Over liefde en vasthoudendheid vanuit de overtuiging dat je rijker wordt van geven dan van nemen. Daarom geef ik zuurstof in de hoop dat jij van binnen bent zoals ik. Homeland 2

Homeland abstract en modern schilderij van een landschap in zwart wit

Als we ons realiseren dat we de natuur nodig hebben om onszelf niet te verliezen in wie we zelf zijn. Als we inzien dat bomen, bijen, gras, mieren en vissen evenveel recht hebben om hier te zijn als wij, dan zullen we ruimte moeten maken, dan zullen we moeten accepteren dat we onderdeel zijn van het leven om ons heen. Als mensheid zouden we eigenlijk genoegen moeten nemen met minder, moeten beseffen dat het een eer is dat we hier mogen zijn. Homeland III.