WERELDLEIDERS IN HET RAADHUIS

we·reld·lei·der 

(de; m,vmeervoud: wereldleiders1 politiek leider die wereldwijd invloed heeft

Huidige definitie Van Dale Groot woordenboek

wereldleiders,mao,zedong,modern,art,portret,schilderij
wereldleiders stalin art painting crealism
wereldleiders,John,F,Kennedy,modern,art,portret,schilderij

IDEOLOGISCHE VERSCHILLEN BEPAALDEN LANG DE VERHOUDINGEN

In de 19de en 20ste eeuw stond ideologie centraal, de verhoudingen tussen mensen en landen werden bepaald door de ideologische verschillen, met weinig ruimte voor het individu.

VERSCHUIVING VAN IDEOLOGIE NAAR IDENTITEIT

In de 20ste en 21ste eeuw vindt door globalisering een verschuiving plaats. Men gaat op zoek naar de eigen identiteit. Deze zoektocht is dominant geworden in de relatie tussen mensen, culturen en landen. De ander is dichtbij maar zó anders, waardoor de eigen identiteit in het geding komt. Er ontstaat een negatief beeld over elkaar zonder dat dit gebaseerd is op feiten. Het zijn aannames die nog eens versterkt worden door leiders die inspelen op deze negatieve gevoelens, met  negatieve percepties als gevolg.

HET BASISVERTROUWEN TUSSEN MENSEN EN LANDEN

Om relaties tussen mensen, naties en culturen vandaag de dag te begrijpen, moeten we niet alleen kijken naar economische belangen, maar ook naar emoties. Met name de emotie angst staat  vertrouwen in de weg, namelijk:

 • De angst voor de ander
 • De angst om de regie te verliezen
 • De angst voor wraak
 • De angst om hoop te verliezen

DE ANGST VOOR DE ANDER

Religie, levenshouding, overtuiging, geaardheid, lifestyle staan wederzijds vertrouwen in de weg.

wereldleiders, joodse,man,modern,art,portret,schilderij
Fear l
wereldleiders,vrouw,hindoe,modern,art,portret,schilderij
Fear lll
wereldleiders vrouw gesluierd art schilderij crealisme
Fear V
wereldleiders,monnik,budhist,modern,art,portret,schilderij
Fear Vl
wereldleiders,man,leer,modern,art,portret,schilderij
Fear Vll
wereldleiders,sikh,modern,art,portret,schilderij
Fear Vl

DE ANGST OM DE REGIE TE VERLIEZEN

Door de Europese Unie en grenzen die wegvallen ontstaat het gevoel van minder baas in eigen land.

wereldleiders,geert,wilders,modern,art,portret,schilderij
Control l – Geert Wilders
wereldleiders,theresa,may,modern,art,portret,schilderij
Control ll – Therasa May
wereldleiders, marine,le,pen,modern,art,portret,schilderij
Control lll – Marine Le Pen

DE ANGST VOOR WRAAK

Leed ooit aangedaan door anderen en gebeurtenissen uit het verleden zorgen voor vergelding.

wereldleiders,osama,bin,laden,modern,art,portret,schilderij
Terror l – Osama Bin Laden
wereldleidersanders brevik art schilderij crealisme
Terror ll – Anders Behring Breivik
wereldleiders portret schilderij crealisme advandenboom
Terror lV – Tanja Nijmeijer

DE ANGST OM DE HOOP TE VERLIEZEN

Terroristische aanslagen werpen een schaduw op het leven. Mensen verliezen hierdoor de hoop op een mooie toekomst.

wereldleiders,huildende,vrouw,modern,art,portret,schilderij
Despair l
wereldleiders,huildende,vrouw,modern,art,portret,schilderij
Despair ll
wereldleiders,huilende,man,modern,art,portret,schilderij
Despair lll

IEDER MENS WORDT GEBOREN ZONDER ANGST

Ouders leren hun kinderen dat ze bang moeten zijn voor vreemde mensen. Mensen die in iets anders geloven of anders denken of er anders uitzien. Zo ontstaat er bij de kinderen een beeld van de wereld. Dit beeld of de perceptie van ouders wordt de werkelijkheid van hun kinderen. De perceptie van ouders wordt vaak ingegeven door mensen in hun omgeving en is gebaseerd op veronderstellingen. Hun perceptie wordt nog eens versterkt door wereldleiders die hun beeld bevestigen. En zo kan het gebeuren dat een perceptie voor een bepaalde groep of zelfs voor een heel volk de waarheid wordt. Een waarheid die gebaseerd is op angst, terwijl ieder mens zonder angst geboren wordt.

wereldleiders, baby,lachend,modern,art,portret,schilderij
No fear l
wereldleiders jongen kunst art schilderij crealisme
No fear ll
wereldleiders baby meisje art schilderij crealisme
No fear lV

PERCEPTIE IS REALITEIT

Leiders en wereldleiders blijven de verschillen benadrukken en spelen zo in op onze angsten. Angst voor de ander, angst om niet meer zelf te kunnen beslissen, angst om de hoop te verliezen en angst voor wraak.

percepties voorbij wat je kunt zien percepties ad van den boom

De realiteit bestaat niet

Voor de een is het een vaas en voor de ander zijn het twee hoofden. Het is allebei waar. De realiteit is iets wat je er zelf van maakt. Dus als de hele wereld morgen denkt dat we leven in een wereld waar wederzijds vertrouwen vanzelfsprekend is en hoop ons leven bepaalt, ontstaat er een nieuwe realiteit en daarmee een nieuwe wereld.

Percepties kun je beïnvloeden

Negatieve percepties kunnen worden omgebogen. Dit vraagt echter om nieuw leiderschap. Leiders die zich laten leiden door mogelijkheden en niet door beperkingen. Emotionele intelligentie en empathie zijn voor de nieuwe leiders belangrijker dan het klassieke (en te enge) IQ. Om de perceptie van mensen, naties en culturen te veranderen moet het begrip leiderschap anders geformuleerd worden.

we·reld·lei·der (de; m,vmeervoud: wereldleiders)

 1 leider die emoties positief kan beïnvloeden, waardoor de wereld niet langer leeft in angst, maar in vrede

Gewenste definitie Van Dalen groot woordenboek

LEIDERSCHAP KRIJGT VOOR IEDEREEN EEN ANDERE BETEKENIS

Als angst en nationalisme uit de verhalen verdwijnen, ontstaat er een nieuwe wereld. In die nieuwe wereld kunnen leiders hun angsten loslaten, waardoor zij zich anders zullen gaan gedragen (sublimation*). Dit betekent dat ze hun angsten kunnen omzetten in een positieve houding naar zichzelf en naar anderen. Ze gaan ervoor zorgen dat mensen in vrede kunnen samenleven.

*Sublimation (Duits: Sublimierung) is een term uit de psychologie, die voor het eerst werd gebruikt door Sigmund Freud. Hij    doelde hiermee op het omzetten van oerdriften in sociaal of maatschappelijk geaccepteerde vormen. Zo kunnen oerkrachten als angst, seksualiteit en agressie gekanaliseerd worden en omgezet in ambitie voor werk, kunst, wetenschap, enzovoorts.

wereldleiders rutte art schilderij saab
Sublimation l
wereldleiders portert art schilderij crealisme
Sublimation ll
wereldleiders, xi,ping,modern,art,portret,schilderij,ad,van,den,boom
Sublimation lll
wereldleiders, kim,jung,un,modern,art,portret,schilderij
Sublimation lV
wereldleiders,benjamin,netanyahu,modern,art,portret,schilderij
Sublimation Vl
wereldleiders,recep,tayyip,erdogan,modern,art,portret,schilderij
Sublimation Vll –

LEIDERS VAN DE NIEUWE WERELD

Om aan te tonen dat de stap naar een nieuwe wereld kleiner is dan we denken, heb ik een aantal bestaande speeches van wereldleiders gedeeltelijk aangepast. De speeches zijn ontdaan van verwijzingen naar:

 • De angst voor de ander
 • De angst om de regie te verliezen
 • De angst om de hoop te verliezen
 • De angst voor wraak
wereldleiders donald trump modern artschilderij
Donald Trump, enterpreneur
wereldleiders,angela,merkel,modern,art,portret,schilderij
Angela Merkel, oermoeder
wereldleiders,vladimir,poetin,modern,art,portret,schilderij
Vladimir Poetin, protector

Donald Trump de ondernemer – inauguratiespeech 2016

Wij worden nu verenigd in de grote inspanning om de wereld weer op te bouwen en te herstellen voor alle mensen op deze aarde. We zullen voor uitdagingen komen te staan. We zullen ontberingen doorstaan. Maar we zullen de klus klaren. Al te lang heeft een kleine groep mensen in de wereld profijt gehad, terwijl het volk de prijs betaalt. Deze groep gedijde, maar het volk deelde niet in deze rijkdom. Dat gaat hier allemaal veranderen, nu meteen.

Angela Merkel de oermoeder – nieuwjaarsspeech 2017

Beste vaders, moeders en kinderen. Het jaar 2016 was een moeilijk jaar. Desondanks ben ik optimistisch over de wereld en overtuigd van de krachten van mensen. Optimisme midden in het diepe verdriet vanwege de doden en de gewonden? Ik bedoel, we konden het optimisme hier in Berlijn en in vele andere steden juist tijdens deze zware dagen voelen: in de troost die we kunnen geven of ontvangen. En met vastberadenheid de wereld van de terroristen onze menselijkheid en onze verbondenheid tonen.

Vladimir Poetin de beschermer – speech Valdai Forum 2017

Het is een groot genoegen om u weer te zien. Ik wil beginnen met het bedanken van alle deelnemers. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn tegen elkaar, vooral hier op deze bijeenkomst. Ik denk dat we openhartige discussies moeten voeren, anders heeft onze dialoog geen enkele zin. Ik denk dat deze stijl van discussie absoluut nodig is vandaag de dag, gezien de grote veranderingen die plaatsvinden in de wereld. Het thema van onze ontmoeting dit jaar, The Future in Progress: Shaping the World of Tomorrow, is zeer actueel.

LEVEN IN VREDE

In de nieuwe wereld vertellen wereldleiders verhalen over saamhorigheid en hoop. Ze maken duidelijk dat mensen, als ze samenwerken en zich laten leiden door kansen en niet door bedreigingen, in vrede kunnen leven.

De nieuwe wereld begint op de plek waar jij woont. Op lokaal niveau zullen de verschillende mensen zich moeten verbinden, met behoud van hun eigen identiteit.

wereldleiders,modern,art,raadhuis,hilversum,schilderij

HILVERSUM IS JOUW WERELDSTAD

 • Mensen uit circa 50 verschillende landen wonen op 45 km2 samen.
 • 89.000 mensen vormen een complete wereld waarin we elkaar kunnen verrijken.
 • In deze wereldstad gaat het niet langer om het verschil tussen links en rechts, maar om het beste van twee stromingen.
 • In Hilversum hebben inwoners controle over hun eigen leven.
 • In Hilversum leven mensen in vrede met elkaar.

HILVERSUMMERS

Waar je woont en opgroeit is de belangrijkste plek op deze wereld. Daarover zal iedereen het eens zijn. Bij die plek krijg je automatisch gevoel. Een gevoel waar je trots op kunt zijn. Neem Hilversum. We kunnen van deze plek de beste plek ter wereld maken, als iedere inwoner van zichzelf zou erkennen dat hij op de eerste plaats een Hilversummer is. Hiermee leggen we de basis voor verbondenheid en creëren we een veilige plek. En wanneer we dit in elke stad of dorp in de wereld doen, dan kan ieder mens leven in een vreedzame wereld.

wereldleiders,willem,van,rooy,modern,art,portret,schilderij
Hilversummer ll – Willem van Rooy
wereldleiders, hond,dirk,modern,art,portret,schilderij
Hilversummer lll – Dirk
wereldleiders,evert,Jan,Hielema,modern,art,portret,schilderij
Hilversummer V – Evert-Jan Hielema

RESPECT VOOR ELKAAR

Inwoners van Hilversum gaan respectvol met elkaar om. Je bent niet langer Turk, Nederlander, Surinamer, Marokkaan, Pool, Italiaan, Chinees of wat dan ook. Je kunt je ook niet verschuilen achter het feit dat je Hindoe, Islamiet of Christen bent. Iedereen is Hilversummer, dat is wat ons met elkaar verbindt. Aan het feit dat je Hilversummer bent valt ook niet te tornen, dit gegeven vormt immers de basis. In Hilversum leef je samen met mensen die vanuit de hele wereld hier zijn komen wonen. Mensen die allemaal hun eigen achtergrond en overtuiging hebben. Als Hilversummers koesteren we die verscheidenheid.

wereldleiders,raymond,waars,modern,art,portret,schilderij
Hilversummer l – Raymond Waars
wereldleiders,leiders,Hilversum,modern,art,portret,schilderij
Hilversumse ll – Leonie Sazias
wereldleiders,pieter,broertjes,modern,art,portret,schilderij
Hilversummer Vll – Pieter Broertjes
wereldleiders,leiders,ad_van_denboom,perception,change_the_world, expositie,Hilversum,mixed_techniques, modern_art,painting,portret,schilderij
Hilversumse 1 – Nicolien van Vroonhoven
wereldleiders,jules,dresme,modern,art,portret,schilderij
Hilversummer lX – Jules Dresmé
wereldleiders,clair,de,blok,modern,art,portret,schilderij
Hilversumse V – Claire de Blok
wereldleiders,inut,peker,ad,van,den,boom,mixed,techniques, modern,art,portret,schilderij
Hilversummer Vlll  – Inut Peker
wereldleiders,olga,rikken,modern,art,portret,schilderij
Hilversumse lV – Olga Rikken
Hilversummer lV – Ali Lakfif
wereldleiders,tatjana,horn,modern,art,portret,schilderij
Hilversumse Vlll – Tatjana Horn
wereldleiders,davy,klaassen,ad,van,den,boom,modern,art,portret,schilderij
Hilversummer Vl – Davy Klaassen
wereldleiders,willemijn,de,groot,modern,art,portret,schilderij
HILVERSUMSE lll  – Willemijn de Groot

CREATIEVE RATIONALE

Als God een reclamebureau zou inschakelen om een einde te maken aan alle ellende in de wereld, wat zou dan zijn opdracht zijn? Die opdracht zou volgens mij de volgende kunnen zijn: bedenk een campagne die mensen ervan overtuigt dat ze niet langer moeten denken in angst, maar in het feit dat we allemaal mensen zijn, kinderen van God. Mensen die verbonden zijn door bloed en daardoor allemaal familie. Stel dat God die vraag bij mij zou neerleggen, wat zou dan mijn oplossing zijn?

Mensen anders laten kijken naar de realiteit is wat mij boeit. In de afgelopen 30 jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de wereld van marketing en communicatie. In die wereld heb ik geleerd dat je percepties kunt veranderen. Wat moest er in mijn ogen veranderen om een einde te maken aan alle ellende in de wereld?

Gedurende een intensief creatief proces kwam ik er uiteindelijk achter dat er eigenlijk niet zoveel voor nodig is om ervoor te zorgen dat mensen in vrede kunnen leven. De belangrijke leiders in deze wereld zouden niet langer moeten inspelen op angst, maar op vertrouwen en saamhorigheid.

Met deze serie laat ik zien hoe we de nieuwe wereld kunnen realiseren. De nieuwe wereld bestaat al, we moeten er alleen in durven geloven.