Expositie MH-17 gemeentehuis Hilversum

MH 17 Crealisme Blog Ad van den Boom
Expositie MH-17 in gemeentehuis Hilversum

Het is misschien wel het meest bijzondere en dierbare project waar ik de laatste jaren aan gewerkt heb. Het is een serie tekeningen die ik gemaakt heb naar aanleiding van de ramp met de MH-17. De serie is tentoongesteld in het gemeentehuis van Hilversum. Een expositie die zonder de hulp van Jan Rudolph de Lorm – directeur museumzaken Singer Laren– en burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum nooit tot stand zou zijn gekomen.

Bijna 300 mensen die sterven omdat iemand een raket afvuurt op een passagiersvliegtuig. Ik voelde de pijn en het verdriet. Iets wat je niet zomaar verwerkt. Dan bedenk ik weer dat ik zelf in 1999 aan de dood ontsnapt ben door niet direct vanuit NY naar Cairo te vliegen, maar eerst een tussenstop via Amsterdam te maken.

Beeldverhaal bestaande uit 12 tekeningen

Om de menselijke tragedie rondom de ramp met de MH-17 te verwerken en mensen troost te bieden en ook hoop, heb ik mijn emoties verwerkt in een beeldverhaal, bestaande uit 12 tekeningen. Een poging om rampen als deze voor altijd te voorkomen.

De grote vraag is alleen of de mensheid wel rampen als deze wil voorkomen. Volgens mij wil de mensheid rampen als deze het liefst zo snel mogelijk vergeten. En dat is een conclusie om verdrietig van te worden. De 12 tekeningen liggen ingelijst in mijn atelier te wachten om ergens in de wereld een plek te krijgen om tentoongesteld te worden. Wat mij betreft is het een plek waar elke dag veel mensen komen. Een opvallende plek zodat ze – wanneer ze de serie zien – zich realiseren hoe kostbaar vrijheid is. En hoe kwetsbaar het leven is. Van jou, van mij, van iedereen. En hoe belangrijk het is om dit soort rampen niet te vergeten, maar om voor eeuwig proberen te voorkomen.

 

 

 

Ausstellung MH-17 im Gemeindehaus von Hilversum

MH 17 Crealisme Blog Ad van den Boom

Ausstellung MH-17 im Gemeindehaus von Hilversum

Es ist vielleicht das einzigartigste und wertvollste Projekt, an dem ich in den letzten Jahren gearbeitet habe: Eine Reihe von Zeichnungen, die ich als Reaktion auf den Abschuss der MH-17 gemacht habe. Die Serie wird im Gemeindehaus von Hilversum ausgestellt. Eine Ausstellung, die ohne die Hilfe von Jan Rudolph Lorm, Direktor des Singermuseums in Laren, und Pieter Broertjes, Bürgermeister von Hilversum, nicht möglich gewesen wäre.

Fast 300 Menschen sterben, weil jemand eine Rakete auf ein Flugzeug zu schießt. Ich spüre den Schmerz und das Leid. Etwas, das man nicht so schnell verarbeitet. Ich denke daran, dass ich 1999 selbst knapp dem Tod entkam, weil ich nicht direkt von New York nach Kairo geflogen bin, sondern Zwischenstopp in Amsterdam machte.

Bildgeschichte aus 12 Zeichnungen

Um die menschliche Tragödie rund um den Untergang der MH-17 zu verarbeiten und Menschen Trost und Hoffnung zu spenden, habe ich meine Gefühle in einer Bildgeschichte festgehalten, die aus 12 Zeichnungen besteht. Ein Versuch, auf diese Weise Katastrophen wie diese für immer zu verhindern.

Die große Frage ist nur, ob die Menschheit Katastrophen wie diese auch verhindern will. Ich denke, die Menschheit will Katastrophen diese so schnell wie möglich vergessen, und das ist traurig. Die 12 Zeichnungen liegen eingerahmt in meinem Atelier und warten darauf, an einem Ort irgendwo auf der Welt ausgestellt zu werden. Am liebsten an einem Ort, an den jeden Tag viele Menschen kommen. Ein prominenter Platz, so dass jeder, der die Serie betrachtet, erkennt, wie kostbar Freiheit ist. Und wie zerbrechlich das Leben. Das Leben von dir, mir und von jedem anderen. Und wie wichtig es ist, solche Katastrophen nicht zu vergessen, sondern dafür zu sorgen, dass sie niemals wieder geschehen.

SKULPTUR KOMPLETT

Sculpturen Compleet Brons Ad Van Den Boom

Komplett, Skulptur Bronze, 2015, Auflage 10 Stück

COMPLEET SCULPTUUR

Sculpturen Compleet Brons Ad Van Den Boom
Compleet, beeld in brons, 2015, oplage 10